ย้อนฟังคำสอน สมเด็จพระญาณวชิโรดม

ย้อนฟังคำสอน สมเด็จพระญาณวชิโรดม

4 มกราคม 2564 | 10:35 น.

#คำสอนหลวงพ่อวิริยังค์ สมเด็จพระญาณวชิโรดม
ครั้งหนึ่งเมื่อปี 2558 ท่านเมตตา เทศน์ให้อีจันฟัง สาธุ