พ่อค้าตัวน้อยกลับสู่รั้วโรงเรียน

พ่อค้าตัวน้อยกลับสู่รั้วโรงเรียน

24 กันยายน 2563 | 13:22 น.

#น้องอาร์มขายนมเปรี้ยว
วันนี้มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ให้น้องอาร์มเลิกขายนมเปรี้ยว แล้วกลับไปเรียนหนังสือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภาครัฐช่วยดูแล