ภาวนา น้ำป่าเขาใหญ่ อย่าขยายวงกว้าง!

ภาวนา น้ำป่าเขาใหญ่ อย่าขยายวงกว้าง!

12 ตุลาคม 2563 | 19:13 น.

#น้ำป่าทะลักเขาใหญ่
ลุ้นฝนอย่าซ้ำทุกข์ หวั่นน้ำป่าเขาใหญ่ขยายวงกว้าง
ทะลักเข้าท่วมหลายตำบล อ.ปากช่อง เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมอพยพคนตลอดเวลา