แจกจ่ายอาหาร ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม #น้ำท่วมปากช่อง

แจกจ่ายอาหาร ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม #น้ำท่วมปากช่อง

11 ตุลาคม 2563 | 14:41 น.

LIVE แจกจ่ายอาหาร ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม หลังชุมชนท่ามะนาว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา #น้ำท่วมปากช่อง