หยุดยาว พ.ย./ธ.ค. 63

หยุดยาว พ.ย./ธ.ค. 63

23 กันยายน 2563 | 15:52 น.

#หยุดยาวนี้ไปไหนดี?
ครม. เคาะ วันหยุดยาว เดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2563 ให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ