พลังธรรมชาติ เปลี่ยนชีวิต #เกษตรสุขกลางกรุง

พลังธรรมชาติ เปลี่ยนชีวิต #เกษตรสุขกลางกรุง

16 กันยายน 2563 | 14:16 น.

"พี่แอน" ทำสวนผักเกษตรอินทรีย์กลางกรุง
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ กลายเป็นอาชีพเกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษ มีความสุขแบบเรียบง่ายกับในสิ่งที่เลือก
#เกษตรสุขกลางกรุง
#ปลูกผักอินทรีย์