ปลื้มปิติ

ปลื้มปิติ

16 กันยายน 2563 | 14:14 น.

สุดปิติ! กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบปริญญาบัตร ก่อนกำหนด แก่นิสิต คณะคุรุศาสตร์ ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย