อย่าด่วนตัดสิน อาจไม่จริงตามที่ตาเห็น

อย่าด่วนตัดสิน อาจไม่จริงตามที่ตาเห็น

8 สิงหาคม 2563 | 17:49 น.

#ข้าวเหนียวพันเทปเป็นเหตุ

ทัวร์ลงโดยไม่ถามความจริง!
ข้าวเหนียวพันเทปเป็นเหตุ กะโพสต์ให้เป็นเรื่องตลกโดนจวกจนตลกไม่ออก!

#ข้าวเหนียวพันเทป