บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ช่วยเลิกบุหรี่มวน

บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ช่วยเลิกบุหรี่มวน

7 สิงหาคม 2563 | 12:31 น.

อยากให้คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ฟัง
บุหรี่ #มีข้อดีแค่ข้อเดียว คือผ่อนคลาย แต่ #อันตรายทั้งชีวิต
ใครบอกบุหรี่ไฟฟ้าช่วยทำให้เลิกบุหรี่มวนได้ #ไม่จริง