หญิงแกร่ง แห่งบ้านกาญจนาภิเษก

หญิงแกร่ง แห่งบ้านกาญจนาภิเษก

1 สิงหาคม 2563 | 14:49 น.

#อีจันอยากเจอป้ามล

อีจันอยากเจออาทิตย์นี้ จันพาลูกเพจมารู้จัก “ป้ามล” ทิชา ณ นคร ผอ.บ้านกาญจนาภิเษก ผู้ดูแลเด็กๆ ที่ทำความผิดทางอาญา
ด้วยความเชื่อที่ว่า “ดึงด้านสว่างของเด็ก แทนการใช้กฎเหล็ก”

เส้นทางชีวิตของ “ป้ามล” ต้องฟันฝ่า ต่อสู้อุปสรรคอย่างไร
เรามารู้จัก “ป้ามล” ไปพร้อมกัน