ทหารไทยติดโควิดจากสหรัฐฯ

ทหารไทยติดโควิดจากสหรัฐฯ

29 กรกฎาคม 2563 | 11:52 น.

24 ก.ค.63 ติดเชื้อเพิ่มหลักสิบ
เป็นทหารถึง 6 รายติดเชื้อจากสหรัฐ