ฌอน เตรียมเงิน 1.3 ล้าน มอบให้ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เเทนคำขอโทษ

ฌอน เตรียมเงิน 1.3 ล้าน มอบให้ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เเทนคำขอโทษ

24 กรกฎาคม 2563 | 14:10 น.

ฌอน เตรียมเงิน 1.3 ล้าน
มอบให้ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เเทนคำขอโทษ