จากกันด้วยน้ำตา... #saveหมอชาญชัย

จากกันด้วยน้ำตา... #saveหมอชาญชัย

5 มิถุนายน 2563 | 19:17 น.

จากกันด้วยน้ำตา... #อำลาหมอชาญชัย

บุคลากรการแพทย์ รพ.ขอนแก่น มอบดอกไม้ส่งกำลังใจให้หมอชาญชัย ผอ.รพ.ขอนแก่น เดินทางเข้าสำนักปลัด สธ. หลังถูกร้องเรียนรับเงินจากบริษัทยา

ทั้งหมอ พยาบาล ตะโกนกึกก้อง #saveหมอชาญชัย #คนดีต้องมีที่ยืน