มหัศจรรย์ป่าผีเสื้อ #ภูจองนายอย

มหัศจรรย์ป่าผีเสื้อ #ภูจองนายอย

26 มิถุนายน 2563 | 16:23 น.

โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติแก่งกะเลาน้ำตกห้วยหลวงระยะทาง 1,050 เมตร