“อาชญากรวัยเยาว์” ปัญหาเกิดจาก?

“อาชญากรวัยเยาว์” ปัญหาเกิดจาก?

24 มิถุนายน 2563 | 10:47 น.

#อาชญากรวัยเยาว์

ปัญหา “อาชญากรวัยเยาว์” ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคม แม้จะมีโทษสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะ แต่การก่ออาชญากรรมยังเกิดขึ้นอยู่ แท้จริงแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไร? แล้วใครต้องรับผิดชอบเด็กเหล่านี้? ฟังเสียงอีกด้าน จากหญิงผู้ดูแลเด็กเหล่านี้โดยตรง “ป้ามล” ทิชา ณ นคร ผอ.บ้านกาญจนาภิเษก

#บ้านกาญจนาภิเษก