นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

20 พฤษภาคม 2563 | 12:32 น.

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล