(13 พ.ค. 63) ประกาศชัยชนะ ยอดติดเชื่อเพิมเป็นศูยน์ #โควิด-19

(13 พ.ค. 63) ประกาศชัยชนะ ยอดติดเชื่อเพิมเป็นศูยน์ #โควิด-19

14 พฤษภาคม 2563 | 09:33 น.

#ไทยยอดติดเชื้อเพิ่มเป็นศูนย์

กว่า 3 เดือน ในการต่อสู้โควิด-19 วันนี้ (13 พ.ค.63) คือวันประกาศชัยชนะวันแรก!

#ศบค. #โควิด-19