กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิด-19 (23 มี.ค. 63)

กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิด-19 (23 มี.ค. 63)

23 มีนาคม 2563 | 18:32 น.

Live (23 มี.ค. 63) กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิด-19