กระทรวงสาธารณสุขแถลง ความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 (22 มี.ค.63)

กระทรวงสาธารณสุขแถลง ความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 (22 มี.ค.63)

22 มีนาคม 2563 | 17:01 น.

Live (22 มี.ค. 63) กระทรวงสาธารณสุขแถลง ความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 (22 มี.ค.63)