กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิด19

กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิด19

22 มีนาคม 2563 | 10:47 น.

Live (21 มี.ค. 63) กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิด-19
#โควิด19 #กระทรวงสาธารณสุข