เพชรจากน้ำทะเล #นาเกลือ

เพชรจากน้ำทะเล #นาเกลือ

19 มีนาคม 2563 | 12:47 น.

#เพชรจากน้ำทะเล

นาเกลือ อาชีพที่ต้นทุนสูงแต่รายได้ต่ำ ราคาที่ตกลงอยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท