ขาว สวย หวานเจี๊ยบ! #หัวไชเท้าบ้านเนินตะเคียน

ขาว สวย หวานเจี๊ยบ! #หัวไชเท้าบ้านเนินตะเคียน

17 มีนาคม 2563 | 15:05 น.

#หัวไชเท้าบ้านเนินตะเคียน

หัวไชเท้าที่รายได้หลักของชาวบ้านเนินตะเคียน เกษตรกรยึดอาชีพนี้มามากกว่า 20 ปี