เสียใจที่สุด...และภูมิใจที่สุด

เสียใจที่สุด...และภูมิใจที่สุด

11 กุมภาพันธ์ 2563 | 12:07 น.

#เสียงและความรู้สึกของผู้สูญเสีย #สดุดีวีรบุรุษผู้กล้า

“หากซื้อชีวิตลูกคืนได้ เท่าไหร่แม่ก็จะซื้อ” ความรู้สึกของแม่ผู้กองปุ๊หลังสูญเสีย ลูกชาย จากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช

ไม่มีใครคาดคิด ว่าลูกชายจะมาจบชีวิตแบบนี้ อยากร้องให้แต่ไม่มีน้ำตา เสียใจที่สุด...แต่ภูมิใจที่สุด

อีจันขอสดุดีวีรบุรุษ ผู้เสียสละชีวิตครั้งนี้ด้วยค่ะ “ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา” สิ้นแค่ชีพ แต่วีรกรรมและความดีงามยังคงอยู่สืบไป”