กว่าจะเป็น...“Future in our hands”

กว่าจะเป็น...“Future in our hands”

10 กุมภาพันธ์ 2563 | 16:27 น.

#กว่าจะเป็นพี่เต่าทะเล #Timelapse
ส่องทุกซอกทุกมุม ทุกขั้นตอนของพี่ๆทีมแกะสลักหิมะ กับผลงาน “Future in our hands” สะท้อนแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล