Live ประเด็นการซื้อขายพื้นที่เเละจัดทำถนนไปดูกระทิง บริเวณเขาแผงม้า

Live ประเด็นการซื้อขายพื้นที่เเละจัดทำถนนไปดูกระทิง บริเวณเขาแผงม้า

15 มกราคม 2563 | 13:32 น.

นายสิทธิชัย เสรีส่องเเสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) บรรยายสรุปประเด็นการซื้อขายพื้นที่เเละจัดทำถนนไปดูกระทิง บริเวณเขาแผงม้า