DSI แถลงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง นายชัยวัฒน์และพวก

DSI แถลงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง นายชัยวัฒน์และพวก

27 มกราคม 2563 | 17:17 น.

(27 ม.ค. 63) DSI แถลงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง นายชัยวัฒน์และพวก ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม นายบิลลี่