บรรยากาศพิธีศพผู้กล้า ชรบ. เหตุความไม่สงบ จ.ยะลา

บรรยากาศพิธีศพผู้กล้า ชรบ. เหตุความไม่สงบ จ.ยะลา

7 พฤศจิกายน 2562 | 19:42 น.

Live🔴 บรรยากาศพิธีศพผู้กล้า ชรบ. เหตุความไม่สงบ จ.ยะลา