อาบัติ ?

อาบัติ ?

29 พฤศจิกายน 2562 | 11:11 น.

ชาวบ้านสุดเอือม พระครูเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่ง ใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มักคลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กสาว
#แบบนี้อาบัติหรือไม่?