วันนี้...ไม่มีพ่อแล้ว #ชรบ.ผู้กล้า

วันนี้...ไม่มีพ่อแล้ว #ชรบ.ผู้กล้า

13 พฤศจิกายน 2562 | 19:10 น.

วันนี้...ไม่มีพ่อแล้ว

#ชรบ.ผู้กล้า #จากกันชั่วนิรันดร์ ความดีนั้นนิรันดร