คิดถึง #ที่ที่พ่อไป

คิดถึง #ที่ที่พ่อไป

17 ตุลาคม 2562 | 15:18 น.

#อีจันอยากเจอ พาไปย้อนรำลึกถึง ที่ที่พ่อไป

ภาพถ่ายในความทรงจำที่คนไทยทั้งประเทศ...ยังคิดถึง