ปราณี เธอกลายเป็นศพถูกฝังดิน

ปราณี เธอกลายเป็นศพถูกฝังดิน

11 ตุลาคม 2562 | 12:44 น.

"ปราณี" เธอ...หายตัวปริศนา ก่อนกลายเป็น..."ศพ"

ไล่เรียงเหตุการณ์ ตั้งแต่ต้นว่าเกิด อะไรขึ้นกับปราณี ทำไมกลายเป็นศพถูกฝังดิน