คุก 3 เดือน สู่อิสรภาพ!

คุก 3 เดือน สู่อิสรภาพ!

19 สิงหาคม 2562 | 10:55 น.

คุก 3 เดือน สู่อิสรภาพ!

ย้อนคดีแพะ หนุ่มขับแกร็บถูกจับ เพราะไปส่งลูกค้าค้ายา ติดคุกอยู่ 3 เดือนกว่า ก่อนจะได้อิสรภาพกลับคืน