Chapter สุดท้าย ปิดคดีชิงรักหักสวาทฆ่าฝังดินสาวทอม

Chapter สุดท้าย ปิดคดีชิงรักหักสวาทฆ่าฝังดินสาวทอม

29 กรกฎาคม 2562 | 16:22 น.

Chapter VI : ให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วย

Chapter สุดท้าย ปิดคดีชิงรักหักสวาทฆ่าฝังดินสาวทอม

3 ปี ปิดคดี อุ้ม ฆ่า โบกปูน ฝังดิน สาวทอม

วันนี้ น้องหญิงได้รับความเป็นธรรม ผู้ก่อเหตุได้รับกรรม เเต่ครอบครัวน้องหญิงกลับต้องสูญเสียลูกสาวไปตลอดชีวิต

อีจันขอเเสดงความเสียใจกับครอบครัว น้องหญิงด้วยนะคะ ที่ได้รับความเป็นธรรมเเต่ไม่ได้ชีวิตกลับคืน