จับอีก!!! 1 บ่อน 9 ตู้ม้า 20 เครื่องพนัน

จับอีก!!! 1 บ่อน 9 ตู้ม้า 20 เครื่องพนัน

16 กันยายน 2562 | 11:53 น.

เปิดนาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บุกจับบ่อนพนันออนไลน์ กลางตลาดบางกะปิ ลาดพร้าว 127 และ เสรีไทย 7 แยก 5 รวม 3 จุด 1 บ่อน 9 ตู้ม้า 20 เครื่องพนัน