อีจันคุยกับคนพิสูจน์ผี EP.1

อีจันคุยกับคนพิสูจน์ผี EP.1

2 กันยายน 2562 | 14:42 น.

#ผีมีจริงไหม? เขา 2 คน ตอบได้พร้อมหลักฐาน!!! ดึกๆคืนนี้ฟังคนพิสูจน์ผี ผู้อยากประกาศให้คนรู้ว่า ถ้าผีมีจริง กรรมต้องมีจริง ดังนั้นใครทำสิ่งใดไว้ ย่อมไม่สูญ ทั้งดีแลชั่ว!!! ในอีจันคุยกับคนพิสูจน์ผี EP.1