Live แถลงการจับกุม “ปุ๊กกี้ ปริศนา” พร้อมพวกรวม 3 คน(ต่อ)

Live แถลงการจับกุม “ปุ๊กกี้ ปริศนา” พร้อมพวกรวม 3 คน(ต่อ)

21 มิถุนายน 2562 | 12:48 น.

Live แถลงการจับกุม “ปุ๊กกี้ ปริศนา” พร้อมพวกรวม 3 คน ฐานค้ายาเสพติด @กองบัญชาการตำรวจปราบปราบยาเสพติด #ชาลาล่ายาเค