พิธีหลอมทอง หล่อองค์พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์

พิธีหลอมทอง หล่อองค์พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์

8 กรกฎาคม 2562 | 12:42 น.

พิธีหลอมทอง หล่อองค์พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ที่วัดบวกกลอง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย