พลอยสโรชา #นักเขียนตาบอดผู้ใช้หัวใจสัมผัสโลก

พลอยสโรชา #นักเขียนตาบอดผู้ใช้หัวใจสัมผัสโลก

31 พฤษภาคม 2562 | 17:50 น.

#อีจันอยากเจอ

“พลอย สโรชา” สาวตาบอด ด้วยพิษมะเร็งจอประสาทตา เธอสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ พลังบวกจากครอบครัว และคนรอบข้าง ทำให้เธอได้เป็น นักเขียน ที่ถ่ายทอดจินตนาการ ผ่านมุมมองคนที่...ใช้หัวใจสัมผัสโลก