Live ติดตามคดีพ่อเลี้ยงกระทำชำเราและอนาจารลูกเลี้ยง 3 คน

Live ติดตามคดีพ่อเลี้ยงกระทำชำเราและอนาจารลูกเลี้ยง 3 คน

12 มิถุนายน 2562 | 17:54 น.

#Live (12 มิ.ย. 62) นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุล เพื่อเด็กและสตรี เดินทางมาติดตามคดี พ่อเลี้ยงกระทำชำเราและอนาจารลูกเลี้ยง 3 คน ที่ สภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี