ฉ่ำน้ำวันปี๋ใหม่ เมืองเจียงใหม่

ฉ่ำน้ำวันปี๋ใหม่ เมืองเจียงใหม่

15 เมษายน 2562 | 12:18 น.

สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

เชียงใหม่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ออกจากวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่