Live พิธีคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน

Live พิธีคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน

28 กุมภาพันธ์ 2562 | 13:10 น.

Live พิธีคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สัญญาเงินกู้ไม่เป็นธรรม โดย พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ณ ตำรวจภูธรภาค 1