Live แถลง​ คดี​เมียจ้างมือปืนฆ่าผัว​เสียชีวิตภายในรถยนต์ หน้าโรงเรียนอุดมรัตน์

Live แถลง​ คดี​เมียจ้างมือปืนฆ่าผัว​เสียชีวิตภายในรถยนต์ หน้าโรงเรียนอุดมรัตน์

27 กุมภาพันธ์ 2562 | 15:57 น.

Live แถลง​ คดี​เมียจ้างมือปืนฆ่าผัว​ เสียชีวิตภายในรถยนต์ หน้าโรงเรียนอุดมรัตน์​ จ.พระนครศรีอยุธยา