Live ผอ.โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งประชุม กรณีมีข่าว ครูพละมีพฤติกรรมอนาจารนักเรียนหญิง

Live ผอ.โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งประชุม กรณีมีข่าว ครูพละมีพฤติกรรมอนาจารนักเรียนหญิง

18 มีนาคม 2562 | 16:36 น.

Live ผอ.โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งติดริมแม่น้ำ ประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีข่าว ครูพละมีพฤติกรรมอนาจารนักเรียนหญิง โดยเชิญเด็กผู้เสียหายและผู้ปกครองเข้าประชุมด้วย