อีจันอยากเจอ เบอร์เกอร์ ร็อค มี!!!

อีจันอยากเจอ เบอร์เกอร์ ร็อค มี!!!

1 กุมภาพันธ์ 2562 | 12:38 น.

หนุ่มนักดนตรี สู่ธุรกิจ เบอร์เกอร์สัญชาติไทย