อีจันอยากเจอ ตอน ดาบไทย

อีจันอยากเจอ ตอน ดาบไทย

3 ตุลาคม 2560 | 11:05 น.

อีจันอยากเจอ ตอน ดาบไทย พบ อาจารย์หนึ่ง กับเรื่องราวของดาบไทย  ประวัติศาสตร์ของดาบ  ลักษณะของดาบแต่ละพื้นที่  รูปแบบของดาบ  "ดาบอยู่คนอยู่  ดาบม้วยคนมอด"  เรื่องราวของดาบนั้นน่าศึกษามากครับ