อีจัน ลั่นทุ่ง 13 มกราคม 2564 | 15:22 น.

น้ำพางโมเดล ชุมชนที่ยั่งยืน

เขียนโดย อีจัน
น้ำพางโมเดล ชุมชนที่ยั่งยืน

ชาวน่านพลิกฟื้นผืนป่าพัฒนา น้ำพางโมเดล เป็นชุมชนที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์พาไปดูโครงการ "น้ำพางโมเดล" ที่เป็นการรวมพลังของชาวบ้าน ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชน ประชาสังคมทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ผ่านโครงการ น้ำพางโมเดล ที่ออกแบบให้ชาวบ้านได้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและมีความสุข

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

จากเกษตรกรที่เคยปลูกข้าวโพด จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ได้กลับมาร่วมแรง ร่วมใจ มาดูแลป่าธรรมชาติกว่า 250,000 ไร่ ให้กลับมามีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้เปลี่ยนจากทำเกษตรพืชเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดจนที่ดินเสื่อมโทรม หันมาทำเกษตรผสมผสานปลูกทั้งพืชเศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น และปลูกไม้ป่าพร้อมเสริมแปลงที่ดินทำกิน เพื่อให้ตอบโจทย์กับระบบนิเวศน์ที่ทำกินของชาวบ้านอีกด้วย นับเป็นการพลิกฟื้นผืนดินจากพื้นที่หมดสภาพเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำพางโมเดล ชุมชนที่ยั่งยืน
น้ำพางโมเดล ชุมชนที่ยั่งยืน
ชาวบ้าน สุรินทร์ จัดพิธี รำ ผีฟ้า
ชาวบ้าน สุรินทร์ จัดพิธี รำ ผีฟ้า
ม.เกษตร เจอปัญหา นมเกษตร ล้นคลัง
ม.เกษตร เจอปัญหา นมเกษตร ล้นคลัง
เกษตรกร อุทัยธานี ชีวิตดี๊ดีปลูก ถั่วแระญี่ปุ่น ฟันรายได้มหาศาล
เกษตรกร อุทัยธานี ชีวิตดี๊ดีปลูก ถั่วแระญี่ปุ่น ฟันรายได้มหาศาล