อีจัน ลั่นทุ่ง 13 มกราคม 2564 | 13:51 น.

เกษตรกร กาฬสินธุ์ แฮปปี้ปลูก ผักปลอดสาร ขายดีแม้ โควิด มา

เขียนโดย อีจัน
เกษตรกร กาฬสินธุ์ แฮปปี้ปลูก ผักปลอดสาร ขายดีแม้ โควิด มา

พี่น้อง เกษตรกร กาฬสินธุ์ แฮปปี้ปลูก ผักปลอดสาร ได้ดี รายได้งามเพราะมีตลาดรองรับ ไม่หวั่นแม้ โควิด ระบาด

เอ๊ะ ! งานเกษตรอินทรีย์ที่ไหนนะ ได้ข่าวว่าพืชผักราคาถูกและปลอดสารพิษอีกด้วย ? ถ้าใครอยากรู้ ตามแอดมาเลยจ้า

วันนี้ (13 ม.ค. 64) ทีมจันลั่นทุ่งพาไปดูงานเปิดตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์ “ตลาดโฮมกรรณ โฮมเกษตรอินทรีย์” ที่วัดศรีสุมังคลา บ้านหัววัว ต.สงเปลือย อ.นามน กาฬสินธุ์ โดยให้ชาวบ้านและเกษตรกรในเครือข่าย นำพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสาร ได้มาวางขายให้กับคนในชุมชน เช่น

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


พืชผักสวนครัวนานาชนิด ที่ปลอดสารเคมี รวมไปถึงอาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาลอีกมากมาย ซึ่งสินค้าที่นำมาวางขายจะเป็นสินค้าจากผู้ผลิตที่อยู่ในเครือข่ายการทำเกษตรอินทรีย์ สร้างความมั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัยจากสารเคมีแล้ว ราคายังไม่แพงและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 อีกด้วย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ด้าน อาจารย์กรรณิกา ถุนาพรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการการถ่ายทอดความเป็นเลิศทางสุขภาวะชุมชนต้นแบบจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผลจากการดำเนินงานมาต่อเนื่อง 3 ปี ทำให้ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการได้บริโภคอาหารปลอดภัย ผักปลอดสาร และยกระดับทางเศรษฐกิจมีรายได้เสริมมากขึ้นและที่สำคัญสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนั้นยังทำให้เศรษฐกิจในชุมชนขับเคลื่อนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ร่วมกันในอนาคต

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ทางอาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 สิ่งที่สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยขึ้น ทำให้ชุมชนสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเองและยังสามารถส่งต่อไปยังคนเมืองหรือชุมชนอื่นที่อาจจะขาดแคลนอาหารได้ ทั้งยังทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและที่สำคัญคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนในช่วงที่ได้รับผลประทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อีกด้วย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ถึงแม้โควิดจะยังระบาดหนักอยู่ในช่วงนี้ แต่เชื่อได้เลยค่ะว่าชุมชนบ้านหัววัว ที่กาฬสินธุ์ของเรานั้น จะเข้มแข็งทั้งคนและชุมชน มีอาหารอร่อย อาหารดี ผักปลอดสาร ให้ทุกคนได้กินไม่ขาดแน่นอนค่ะ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกร กาฬสินธุ์ แฮปปี้ปลูก ผักปลอดสาร ขายดีแม้ โควิด มา
เกษตรกร กาฬสินธุ์ แฮปปี้ปลูก ผักปลอดสาร ขายดีแม้ โควิด มา
ชาวบ้าน สุรินทร์ จัดพิธี รำ ผีฟ้า
ชาวบ้าน สุรินทร์ จัดพิธี รำ ผีฟ้า
ม.เกษตร เจอปัญหา นมเกษตร ล้นคลัง
ม.เกษตร เจอปัญหา นมเกษตร ล้นคลัง
เกษตรกร อุทัยธานี ชีวิตดี๊ดีปลูก ถั่วแระญี่ปุ่น ฟันรายได้มหาศาล
เกษตรกร อุทัยธานี ชีวิตดี๊ดีปลูก ถั่วแระญี่ปุ่น ฟันรายได้มหาศาล