ข่าวดัง 25 ตุลาคม 2563 | 20:55 น.

ชาวปทุมฯ สวมเสื้อเหลือง เดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่

เขียนโดย อีจัน
ชาวปทุมฯ สวมเสื้อเหลือง เดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่

ชาวปทุมฯ รวมพลัง ปกป้องสถาบัน สวมเสื้อเหลือง – เดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่

25 ต.ค. 2563 ที่บริเวณหน้าลานสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประชาชนกว่า 500 คน รวมตัวกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเดินขบวนถือธงชาติไทยผืนใหญ่ ความยาวกว่า 200 เมตร ประกาศปกป้องสถาบันไปรอบตลาดสดเมืองปทุมธานี พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “พวกเราจะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย เจริญก้าวหน้า”

ภาพจากอีจัน

นางฐิตินันท์ เจริญอาจ จอดีตปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศและความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มของสังคมไทย และมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งเป็นการบั่นทอนความเจริญของประเทศ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยทั่วไป

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงร่วมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ทุกคนที่เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย ขอให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินชาติไทย และร่วมกันปกป้องรักษาชาติ ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้แก่ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่น่าภาคภูมิใจ มีศาสนาเป็นหัวใจหลัก และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สร้างชาติบ้านเมืองและปกครองดูแลให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นผาสุกมาตั้งแต่เริ่มความเป็นชาติไทย ให้ดำรงอยู่จนถึงพวกเราคนไทยในทุกวันนี้

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตการต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อถวายความจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ ด้วยชีวิต ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจวบจนปัจจุบัน

ด้าน นายอรรถพล อรุโณรส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนออกมาแสดงพลังด้วยใจ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ อยากให้กลุ่มคนที่ออกมาจาบจ้วงสถาบัน หันกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีว่าเรามีชาติไทยมาได้อย่างไร

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


วันนี้ประชาชนชาวปทุมธานีทุกคน ทุกหมู่เหล่า และทุกสาขาอาชีพ ทั้งภาคประชาชนสังคมภาคเอกชน จึงได้พร้อมใจกันร่วมพลังร่วมใจปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพจากอีจัน


เนื่องจาก พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพศรัทธา ผู้ไดจะละเมิดมิได้ ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง มีการกระทำพาดพิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ในนามประชาชนคนปทุมธานี และชาวปทุมธานี ขอแสดงจุดยืนและรวมพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยทุกคนต่างนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี และ นำธงชาติไทยมาถือไว้ชูเหนือศีรษะ ซึ่งมีป้ายข้อความแสดงออกถึงเจตนาที่ต้องการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนชาวพิจิตร ใส่เสื้อเหลืองรวมพลังปกป้องสถาบัน
ประชาชนชาวพิจิตร ใส่เสื้อเหลืองรวมพลังปกป้องสถาบัน
ชาวปทุมฯ สวมเสื้อเหลือง เดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่
ชาวปทุมฯ สวมเสื้อเหลือง เดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่
นาทีหนีตาย! แม่ไม่ทิ้งลูก น้ำซัดเรือล่ม ดับสลดทั้งคู่ สังเวยน้ำท่วมนครศรีธรรมราช
นาทีหนีตาย! แม่ไม่ทิ้งลูก น้ำซัดเรือล่ม ดับสลดทั้งคู่ สังเวยน้ำท่วมนครศรีธรรมราช
ด่วน 30 พ.ย. 63  ใครมีประวัติ ไป โลตัสคำเที่ยง-ตลาดธานินท์ สังเกตอาการด่วน
ด่วน 30 พ.ย. 63 ใครมีประวัติ ไป โลตัสคำเที่ยง-ตลาดธานินท์ สังเกตอาการด่วน
ช็อก (3 พ.ย. 63) เชียงรายพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 คน 1 คน ติดเชื้อในประเทศ
ช็อก (3 พ.ย. 63) เชียงรายพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 คน 1 คน ติดเชื้อในประเทศ