อีจัน ลั่นทุ่ง 16 ตุลาคม 2563 | 10:30 น.

ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000

เขียนโดย อีจัน
ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูก ฟักข้าว รายได้เดือนละ 10,000 บาท

สวนครูหนุ่ยในพื้นที่บ้านโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาใช้พื้นที่บริเวณสวนจำนวน 1ไร่ปลูกฟักข้าวสร้างรายได้เสริมเดือนละกว่า 8,000-10,000 บาท โดยการยึดหลัก“เพียงรู้จักพอ…ก็พอเพียง” เป็นการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทำได้ทุกครอบครัว ทุกฐานะ ทำได้เลย และทำได้ง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องอาศัยองค์ความรู้ใดๆ มากมาย สิ่งเดียวที่เราทุกคนต้องมีคือ “จิตสำนึก” พระองค์สอนให้เราทำ “เพื่อตัวเราเอง” ทำ “เพื่อสร้างความเจริญให้ชีวิตเราเอง” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงเป็นหลักพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง เป็นแนวทางที่ให้เราทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ดำเนินตามวิถีแห่งการดำรงชีพอย่างสันติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ครูหนุ่ย นายสุรชัย ศรีชัยวัย อายุ 67ปี ดำเนินวิถีตามรอยพ่อ ปลูกฟักข้าวปลอดสารพิษในพื้นที่สวนเลขที่ 74 หมู่10บ้านโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ครูหนุ่ยเป็นทั้งนักข่าวอาวุโส และเป็นทั้งข้าราชการวัยเกษียณ เขาแบ่งพื้นที่สวน 7 ไร่ แบ่งออกมาจำนวน 1 ไร่ เพื่อปลูก ฟักข้าว ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับแตงกวา มาปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นทุนน้อยเห็นผลเร็ว หลังจากปลูก ฟักข้าว ได้ 8 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ สัปดาห์ละประมาณ 50-60 กิโลกรัม นำไปจำหน่ายกิโลกรัมละ 40-60 บาท

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ซึ่งผล ฟักข้าว ที่ปลูกไว้ก็จะสามารถเก็บได้ตลอด ยิ่งปลูกนานหลายปีผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้น ต้น ฟักข้าว จะมีอายุอยู่ได้ถึง 20-30 ปี ซึ่งการลงทุนปลูก ฟักข้าว ต้นทุนไม่มากนัก นอกจากผล ฟักข้าว แล้ว ต้นของ ฟักข้าว ยังนำ ยอด ใบและผลอ่อนไปจำหน่าย และนำไปประกอบอาหารรับประทานได้โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำ ฟักข้าว พร้อมทั้งขายน้ำ ฟักข้าว แปรรูปสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


โดยนายสุรชัย ศรีชัย หรือ ครูหนุ่ยเล่าว่า การดูแลรักษา ฟักข้าว ก็จะทำการรดน้ำวันเว้นวันโดยใช้เวลาว่างจากการทำข่าวไปดูแล ฟักข้าว ทุกวัน ส่วนศัตรูฟักข้าวคือ แมลงวันทอง ก็จะใช้วิธีกำจัดด้วยการใช้กาวล่อติดขวดน้ำเพื่อให้แมลงวันทองเข้าไปติด ส่วนการใช้ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเองจะไม่ใช้สารเคมี จึงมั่นใจในการปลอดสารปนเปื้อนเมื่อนำไปบริโภคทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 8,000-10,000 บาทในแต่ละเดือน
ใครสนใจเดินทางไปเที่ยวสวนครูหนุ่ยได้นะคะ ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 10 บ้านโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือจะโทรไปก่อนก็ได้ค่ะ 081-951-3724

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000
ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000
เตรียมชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหาย
เตรียมชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหาย
ครบวงจรกินเที่ยว ฟาร์มปูนา ใจกลางเมือง #ขอนแก่น
ครบวงจรกินเที่ยว ฟาร์มปูนา ใจกลางเมือง #ขอนแก่น