อีจัน ลั่นทุ่ง 5 ตุลาคม 2563 | 15:28 น.

ปศุสัตว์ขอนแก่นเร่งป้องกันควายไม่ให้ตายเพิ่ม

เขียนโดย อีจัน
ปศุสัตว์ขอนแก่นเร่งป้องกันควายไม่ให้ตายเพิ่ม

ขอนแก่นควายตายกว่าครึ่งร้อย ขอนแก่นประกาศพื้นที่โรคระบาดเร่งป้องกัน

วันนี้ที่หมู่บ้านหนองผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดไว้สำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับรถที่ผ่านเข้าออกบริเวรหมู่บ้าน หลังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองเรือประกาศกำหนดเขตพื้นที่โรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในท้องที่บ้านหนองผือ และบ้านดอกกอก ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิด กระบือ โค หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน ภายในเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวเว้นแต่มีหนังสือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณเขตนั้น

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ซึ่งในวันนี้ก็ยังพบว่ามีโค กระบือ ตายทั้งหมด 4 ตัว แต่ก็เป็นจำนวนน้อยลงกว่าวันแรกๆ ที่ตายถึงวันละ 7- 8 ตัว ชาวบ้านก็ได้นำโคกระบือไปเลี้ยงตามตีนภู หรือทุ่งนาพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โคและกระบือของตนนั้นติดเชื้อโรคระบาด โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่มาฉีดวัคซีนให้กับโคกระบือเพื่อป้องกันโรคติดต่อแล้วนั้น ชาวบ้านก็รู้สึกสบายใจขึ้น และคลายความกังวงลงบ้านถึงแม้ว่าจะยังมีโคและกระบือตายอยู่

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


นายเฉลิม โอดพิมพ์ ชาวบ้านหนองผือ หมู่ 7 เล่าว่า มีความสบายใจขึ้น เพราะว่ากรมปศุสัตว์เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่เรื่องที่ไม่สบายใจคือคอกที่ติดโรคแล้ว ก็เห็นใจชาวบ้าน เพราะว่าชาวบ้านหาทางป้องกันได้ยากและโค กระบือยังตายอยู่เรื่อยๆ ซึ่งสถานที่ไว้ใช้สำหรับเลี้ยงนั้นก็เป็นคอกเหมือนเดิม บางส่วนอาจจะเลี้ยงไว้ทุ่งนาส่วนตัวและทำคอกเอาไว้ และคอยเกี่ยวหญ้าให้กินไม่ปล่อยให้ไปกินเอง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000
ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000
เตรียมชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหาย
เตรียมชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหาย
ครบวงจรกินเที่ยว ฟาร์มปูนา ใจกลางเมือง #ขอนแก่น
ครบวงจรกินเที่ยว ฟาร์มปูนา ใจกลางเมือง #ขอนแก่น